Κωνσταντίνος Ράντος

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού - Έξυπνες Κάρτες - Ευαισθητοποίηση σε Θέματα Ασφάλειας

E_government - Ασφάλεια - Διαχείριση Ταυτοποίησης - Ασφάλεια Δικτύων - Κρυπτογράφηση

Προστασία Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού - Προγράμματα Προστασίας (Firewalls)  - Εφαρμογές Ασφάλειας

Linux - Διαχείριση Ευαισθησίας - ISO 27001 - Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών

Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Πιστοποίηση Πληροφοριών - C.E.H. - Τεχνολογία Πληροφοριών

Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική - Διαχείριση Συστήματος - Προγραμματισμός - Αξιοποίηση Ευαισθησίας

TCP/IP - Ανίχνευση Εισβολής και Έλεγχος Διείσδυσης - Επιστήμη της Πληροφορικής

Ασφάλεια Δεδομένων και Πληροφοριών - Πολιτική Ασφάλειας - Εγκληματολογική Πληροφορική

CISSP - Αλγόριθμοι - Εφαρμογές Ασφάλειας Διαδικτύου - IT Audit - Ιδιωτικοποίηση Δεδομένων

Μηχανική Λογισμικού - PCI DSS