ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ
Καθηγητής - Πογαρίδης Δημήτριος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Το εργαστήριο αυτό εξυπηρετεί τα μαθήματα Ψηφιακά Συστήματα Ι και ΙΙ, Συστήματα Μικροεπεξεργαστών Ι και ΙΙ και Μικροελεγκτές.

Εξοπλισμός Εργαστηρίου:
Το εργαστήριο διαθέτει 30 πλήρως εξοπλισμένες θέσεις εργασίας.


Κάθε θέση εργασίας εμπεριέχει:
1. Μια κάρτα εφαρμογών με διάτρητη κάρτα για την υλοποίηση αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων.
2. Μια κάρτα DE2 της ALTERA για την ανάπτυξη εφαρμογών στον προγραμματισμό και έλεγχο προγραμματιζόμενων λογικών συσκευών FPGA.
3. To αλληλεπιδραστικό σχεδιαστικό πακέτο CicuitMaker 2000 για τη σχεδίαση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων.
4. Τα σχεδιαστικά πακέτα ΜΑΧ-plus II και QUARTUS II της ALTERA για τη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων.
5. Ένα μικροϋπολογιστικό αναπτυξιακό σύστημα της Flight Electronics για την ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων στο μικροεπεξεργαστή Μ68000.
6. Μία κάρτα εφαρμογών της Flight Electronics με δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών παράλληλης και σειριακής επικοινωνίας, μετατροπών Α/D και D/A, ελέγχου κινητήρων DC και βηματικών.
7. Ένα αναπτυξιακό σύστημα STK500 των μικροελεγκτών AVR.

     Το εργαστήριο διαθέτει επίσης έξι (6) θέσεις εργασίας για την ανάπτυξη πτυχιακών εργασιών εξοπλισμένων με τον παραπάνω αναφερόμενο εξοπλισμό και επιπλέον ένα αναπτυξιακό σύστημα εφαρμογών με προγραμματιζόμενες λογικές συσκευές CPLD και FPGA της Flight Electronics, ένα αναπτυξιακό σύστημα για τους μικροελεγκτές 80C51 της INTEL της Flight Electronics και ένα αναπτυξιακό σύστημα AVR STK 500 για την ανάπτυξη εφαρμογών με τους μικροελεγκτές της ATMEL.

     Κάθε εξάμηνο αναπτύσσονται και εκτίθενται στην πόλη της Καβάλας περί τις 10-15 εργασίες με διάφορες εφαρμογές βασισμένες στους μικροελεγκτές της ATMEL στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογία Συστημάτων Βασισμένων σε Υπολογιστές με υπεύθυνο τον κ. Ε. Νικολαρόπουλο. Στο εργαστήριο εκτελούνται οι 20 εργαστηριακές ασκήσεις Ψηφιακών Συστημάτων και 20 εργαστηριακές ασκήσεις Συστημάτων Μικροεπεξεργαστών που καλύπτουν πλήρως τα αντίστοιχα αντικείμενα

ΒΙΝΤΕΟ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ


Ψηφιακά Συστήματα Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης

Ενσωματωμένα Συστήματα
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


 

    Το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής i2fest είναι πλέον θεσμός για την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια επιστημονική ομάδα μηχανικών με επικεφαλής τον καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δ. Πογαρίδη, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνουν κάθε χρόνο μια μοναδική συνάντηση που σκοπό έχει να παρουσιαστούν στην κοινωνία τα τεχνολογικά επιτεύγματα και οι καινοτομίες φοιτητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Ταυτόχρονα με την έκθεση των κατασκευών πραγματοποιούνται και παράλληλες εκδηλώσεις με ποικίλα θέματα. Το φεστιβάλ είναι τόσο γνωστό και σημαντικό που το επισκέπτονται χιλιάδες μαθητές και φοιτητές από την ευρύτερη περιοχή (Κομοτηνή, Ξάνθη, Κοζάνη, Νευροκόπι, κλπ), ενώ υποστηρίζεται από 150+ εθελοντές.Μάθετε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΘ


 

    Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 36/ΦΕΚ 30/06-02-04, είναι ΝΠΙΔ με έδρα την Καβάλα και συνδέεται με το ΤΕΙ Καβάλας. Το ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είναι οργανωμένο σε επτά Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας.

    Το Ερευνητικό-Επιστημονικό δυναμικό του ΚΤΕ ΑΜΘ απαρτίζεται κυρίως από μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού του ΤΕΙ Καβάλας, αλλά και κορυφαίους επιστημονικούς συνεργάτες και προάγουν:

  • την προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας

  • την εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας,

  • τη βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειας ΑΜΘ και γενικότερα της χώρας,

  • την ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων,

  • την παροχή υπηρεσιών, καθώς και,

  • την υποστήριξη βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων.


    Μάθετε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑΕλληνικά (OnLine Βιογραφικό) English
cv_in_greek cv_in_english
  Κατέβασμα Pdf  
Download Pdf